M9511 Seminář ze středoškolské matematiky 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M9511/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Herman, 1,5
M9511/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Krupka, 2,12,72
M9511/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Krupka, 3,4,90
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář o úlohách matematické olympiády
Osnova
  • Řešení úloh podobných úlohám matematické olympiády kategorií A, B, C z různých oblastí středoškolské matematiky (například rovnice, nerovnosti, elementární teorie čísel)
Literatura
  • J.Herman, R.Kučera, J.Šimša: Metody řešení matematických úloh I, skriptum PřF MU, Brno 2001
Metody hodnocení
Seminář
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.