MSZZ_BA Bakalářská státní závěrečná zkouška z aplikované matematiky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/0. Doporučované ukončení: SZk. Jiná možná ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Horák (přednášející)
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc. (přednášející)
prof. Alexander Lomtatidze, DrSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Libor Polák, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Při zapsání se předpokládá, že se student během semestru přihlásí k SZZ, bude mít tedy splněné příslušné požadavky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014.