XS030 Filozofie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/33, pouze zareg.: 0/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje základním otázkám systematické filosofie (především metafyziky, epistemologie, etiky, filosofie a metodologie vědy). Možnosti řešení jednotlivých problémů jsou představeny prostřednictvím nejvýznamnějších a nejvlivnějších koncepcí a přístupů. Důraz je kladen na vysvětlení podstaty problémů a jejich vzájemných souvislostí. Cílem kurzu je také rozvíjet schopnost argumentace a kritického myšlení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student: - znát klíčové filosofické otázky a problémy (včetně možnosti jejich řešení a historických variant); - rozumět jednotlivým filosofickým pojmům a koncepcím v jejich širších souvislostech.
Osnova
 • 01. Co je filosofie?
 • 02. Vznik filosofie a nejstarší řecká filosofie
 • 03. Základní otázky metafyziky
 • 04. Základní otázky etiky
 • 05. Teorie pravdy
 • 06. Spor o univerzálie a argumenty pro boží existenci
 • 07. Novověká věda
 • 08. Základní otázky filosofie vědy a metodologie
 • 09. Novověká filosofie
 • 10. Základní otázky epistemologie
Literatura
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 stran. ISBN 9788073631925. info
 • LAW, Stephen. Filozofická gymnastika : 25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Translated by Petr Pálenský, Illustrated by Daniel Postgate. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 342 s. ISBN 9788072038824. info
 • POPKIN, Richard H. a Avrum STROLL. Filozofie pro každého. Translated by Karel Berka - Jan Pištěk - Ivana Štekrová. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2000. 407 s. ISBN 80-240-0257-4. info
 • BLACKBURN, Simon. Think : a compelling introduction to philosophy. 1st pub. Oxford: Oxford University, 1999. vii, 312. ISBN 9780192100245. info
 • NAGEL, Thomas. What does it all mean? : a very short introduction to philosophy. New York: Oxford University, 1987. 101 s. ISBN 9780195052169. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Test skládající se z 10 otázek zaměřených na témata probraná na přednáškách.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/XS030