CS

PřF:XS093 Educational activity with gift - Course Information

XS093 Educational activity with gifted learners

Faculty of Science
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Eva Machů, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
Faculty of Science
Supplier department: Faculty of Science
Timetable
Mon 29. 10. 8:00–14:50 PBZ,01031a, Tue 30. 10. 8:00–14:50 PBZ,01031a, Mon 5. 11. 8:00–14:50 PBZ,01031a
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 12 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/12, only registered: 0/12, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/12
Course objectives
Education gifted learner
Syllabus
 • Teacher and gifted learner. Methods education.
Literature
 • MACHŮ, E. Identifikace a vzdělávání nadaných žáků. Brno, MSD, 2005, v tisku.
 • DACEY, J.S., LENNON, K.H. Kreativita. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7169-903-9
 • JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Pezinok: Formát, 2003. ISBN 80-89005-11-X.
 • MUSIL, M. Talenty cez palubu. Bratislava: Smena, 1989.
 • LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001. ISBN 80-89018-53-X
 • MÖNKS, F. J., YPENBURGOVÁ, I. H. Nadané dítě. Praha:GRADA, 2002. ISBN 80-247-0445-5.
 • DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. Praha: Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-840-3
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: UK, 2005. ISBN 80-7290-213-X
 • MACKINTOSH, N. J. IQ a inteligence. Praha: GRADA, 2000. ISBN 80-7169-9489
 • MERTIN, V., GILLNEROVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-799-X
 • HADJMOUSSOVÁ, Z. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: UK, 2004. ISBN 80-7290-146-X
 • DOČKAL, V. Psychológia nadania. Bratislava: SPN, 1987.
 • HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha:UK, 2002. ISBN 80-7290-101-X
Teaching methods
Theoretic preparation.
Assessment methods
Processing case study.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2018/XS093