EN

PřF:XS095 Seminář z praktické pedagogiky - Informace o předmětu

XS095 Seminář z praktické pedagogiky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–9:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s různými způsoby výuky na střední škole, prováděných různými učiteli. Seminář je založen na cyklu náslechů na středních školách zejména, který je doprovázen rozbory jednotlivých hodin s aktivní účastí studentů. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled výukových metod a posoudit vhodnost jejich nasazení ve středoškolské výuce. Dokáží se v základě orientovat v problematice středoškolského vzdělávání. Dokáží vytvořit krátký didaktický test.
Osnova
  • Předmět je složen z náslechů ve výukových hodinách na středních školách. Po náslechu bude následovat rozbor hodiny, v kterém budou diskutovány zejména: motivace a aktivita žáků, použité vyučovací metody a formy ověřování znalostí, zařazení experimentu do výuky, řešení úloh. V rámci rozborů budou také diskutována obecnější témata 1. Tématické plány učitele. 2. Bezpečnost práce při výuce fyziky ve třídě a v laboratoři. 3. Legislativa školy a učitel. 4. Evidence a hodnocení vědomostí žáků
Literatura
  • secondary school textbooks of physics
  • selection from school legislative
Výukové metody
náslechy hodin; rozbory hodin; domácí příprava; práce s třídní knihou a třídním výkazem; tvorba didaktických testů;
Metody hodnocení
Z náslechových hodin a jejich rozborů studenti pořizují zápisy, které jsou pracovními materiály pro seminární diskuse. Podmínkou zápočtu je účast na náslechových hodinách, aktivní účast v seminárních diskusích a odevzdání vyřešeného problému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/XS095