XS190 Initial teacher training

Faculty of Science
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Marta Farková, CSc. (seminar tutor)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Marta Farková, CSc.
Supplier department: Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( N - GK ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Fakulta výuku tohoto předmětu nezajišťuje. Před zapsáním předmětu si student musí dohodnout konkrétní činnost s vybranou institucí (typicky střední či základní školou nebo organizací zabývající se zájmovou činností mládeže) a projednat to s vedoucím učitelem praxe příslušného oboru. S ním si také dohodne počet kreditů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 42 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Students will gain experience with supervision of correspondence seminars and with project or field education in given subject.
Learning outcomes
Students will gain experience with supervision of correspondence seminars and with project or field education in given subject.
Syllabus
  • Students will gain experience with supervision of correspondence seminars and with project or field education in given subject.
Literature
  • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 807178253X. info
Teaching methods
Students will gain experience with supervision of correspondence seminars and with project or field education in given subject.
Assessment methods
The credit will be based on the evaluation by teacher from selected institution in the Protocol about training.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Credit evaluation note: Na počtu kreditů se student dohodne před zapsáním předmětu s vedoucím praxe příslušného oboru, student získá 1 kredit za 20 hodin činnosti s mládeží, maximálně může získat za tento předmět 3 kredity.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2019/XS190