XS450 Komunikační trénink

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Benda (cvičící)
Mgr. Petr Holík (cvičící)
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Mgr. Jiří Vinklář (cvičící)
Mgr. Hana Vrtalová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS450/01: Po 15:00–16:50 J4, P. Sucháček
XS450/02: Út 12:00–13:50 J4, V. Benda
XS450/03: Út 18:00–19:50 J4, P. Holík
XS450/04_English: St 12:00–13:50 J4, P. Holík, H. Vrtalová
XS450/05: Čt 13:00–14:50 J4, H. Vrtalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 165 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/165, pouze zareg.: 0/165, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/165
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšení schopnosti studentů interagovat a komunikovat (tedy naslouchat a mluvit) s lidmi. Výstupy tréningu jsou nutně závislé na individuálních dispozicích, nicméně každý student by měl být po absolvování předmětu schopen:
Vytvořit si a dobře pronést krátký mluvený útvar (cca 5 min., např. osobní představení)
Strukturovat komplikovanou myšlenku tak, aby mohla být sdělena posluchači.
Analyzovat konkrétní komunikační situaci (např. konflikt s žákem) a navrhnout cestu ke zlepšení
Osnova
 • Oblasti tréningu:
 • Prezentační dovednosti:
 • Neverbální projev - oční kontakt, pohyb mluvčího, ...
 • Krátké mluvené formy (5 min): osobní představení, Pecha Kucha, ...
 • "Vystihnout podstatu"
 • Improvizovaná vystoupení na zadané téma
 • Strukturování projevu - jak přenést k posluchači komplikovanější sdělení
 • Komunikační dovednosti:
 • Aktivní naslouchání
 • Kladení otázek
 • Specifické situace: osobní zpětná vazba, komunikace v konfliktních situacích
 • Práce s emocemi - labeling, vyjadřování emocí, ...
Literatura
  doporučená literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání : umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 136 s. ISBN 9788024729442. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 9788024727066. info
  neurčeno
 • M.B.Rosenberg: Nonviolent communication
Výukové metody
Aktivní tréning (individuálně či ve skupinkách) pomocí cvičení a aktivit s následným rozborem.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována průběžná domácí příprava (cca 30 minut týdně, typicky příprava krátkého mluveného vystoupení, přečtení teorie či sledování zadané přednášky)
Zápočet je udělován za aktivní účast v hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.