EN

PřF:XS480 Reflektivní seminář - Informace o předmětu

XS480 Reflektivní seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Boček (cvičící)
Mgr. Hana Vrtalová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS480/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 J4, M. Boček, H. Vrtalová
Předpoklady
NOW ( M9001 Ped. praxe z matematiky 1 )|| NOW ( M9011 Ped. praxe z matematiky 2 )|| NOW ( M9002 Ped. praxe z deskript. geom. 1 )|| NOW ( M9012 Ped. praxe z deskript. geom. 2 )|| NOW ( F9001 Pedagogicka praxe z fyziky 1 )|| NOW ( F9022 Pedagogická praxe z fyziky 2 )|| NOW ( C9011 Pedagogická praxe z chemie 1 )|| NOW ( C9012 Pedagogická praxe z chemie 2 )|| NOW ( Bi9010 Ped. praxe z biologie 1 )|| NOW ( Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2 )|| NOW ( Z9001 Ped. praxe ze zeměpisu 1 )|| NOW ( Z9012 Pedag. praxe ze zeměpisu 2 )
Studenti během semestru pravidelně docházejí na praxi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti si dokáží všimnout a reagovat na různé situace ze školního prostředí a posléze svoje reakce reflektovat. Dále si osvojí strategie k řešení několika často se vyskytujích problémů ve třídě.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- všimnout si a reagovat na různé situace ve školním prostředí
- pracovat s atmosférou ve třídě a pozorností studentů
- pracovat s nastavováním pravidel ve třídě
- kriticky přemýšlet nad konflikty ve třídě
- přemýšlet nad událostmi ze svojí praxe a zpětně ji reflektovat
Osnova
 • Náplň hodin se bude odvíjet dle potřeb studentů. Možná témata k reflexi:
 • Autorita a jak s ní pracovat
 • Práce s pozorností žáků
 • Problémové chování žáků
 • Práce s třídním kolektivem
 • Jak efektivně dávat zpětnou vazbu
Literatura
  doporučená literatura
 • GARDNER, Howard. Frames of mind : the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books, 2011. xlv, 467. ISBN 9780465024339. info
Výukové metody
skupinová a individuální reflexe, diskuze
Metody hodnocení
záznamy do reflektivních deníků, zpětná vazba z peer to peer náslechu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/XS480