XS900 Souvislá pedagogická praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2 souvislé týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Marta Farková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( F9001 Pedagogicka praxe z fyziky 1 || F9022 Pedagogická praxe z fyziky 2 ) && ( Bi9010 Ped. praxe z biologie 1 || Bi9012 Ped. praxe z biologie 2 ) && ( C9011 Pedagogická praxe z chemie 1 || C9012 Pedagogická praxe z chemie 2 ) && ( M9001 Ped. praxe z matematiky 1 || M9011 Ped. praxe z matematiky 2 ) && ( M9002 Ped. praxe z deskript. geom. 1 || MA012 Průběžná pedag. praxe z DG 2 ) && ( Z9001 Ped. praxe ze zeměpisu 1 || Z9012 Pedag. praxe ze zeměpisu 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci souvislé pedagogické praxe studenti absolvují dvoutýdenní souvislý pobyt na vybrané střední škole. Seznámí se s běžným provozem školy a všemi aspekty práce středoškolského učitele. Součástí praxe jsou náslechy u akušených pedagogů i ostatních praktikujících studentů, vlastní výstupy, administrativní postupy běžné v učitelské praxi, dozory apod.
Výstupy z učení
Absolvováním praxe studenti jsou studenti schopni splnit formální procedury v běžné výukové hodině;
stanovit cíle konkrétní vyučovací hodimy;
časově rozvrhnout výklad nové látky, testování a zkoušení;
navrhnout, připravit a realizovat demonstrační experimenty či jiné praktické ukázky;
řídit atmosféru ve třídě a aktivně zapojit studenty do výuky;
stanovit přiměřené tempo výkladu;
připravit a realizovat kontrolní prvky výuky (písemky, ústní zkoušení);
hodnotit ústní a písemný projev studentů;
kriticky posoudit výstupy ostatních pedagogů.
Osnova
  • Příprava vyučovací hodiny. Náslechy hodin. Vlastní výuka. Rozbor vyučovací hodiny. Diskuze úspěšnosti použitých didaktických postupů. Náplň práce středoškolského učitele.
Literatura
  • Středoškolské učebnice daného předmětu
Výukové metody
Aktivní účast na všech činnostech, které provádí středoškolský učitel.
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni s dostatečnou časovou rezervou dodat rozvrh vlastních výstupů. Zápočet je udělován na základě Protokolu o pedagogické praxi a kontroly některého z výstupů vyučujícím předmětu. Viz stránka předmětu s dalšími informacemi.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/ped_praxe/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/XS900