Z0062 Kartografie a geoinformatika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
4/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zbyšek Podhrázský (cvičící)
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Rozvrh
Po 17:00–18:50 A,01026, Út 18:00–19:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0062/01: St 16:00–16:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/02: St 19:00–19:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/03: Út 8:00–8:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/04: Út 16:00–16:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/05: Út 14:00–14:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Z0062/06: St 17:00–17:50 Z1,01001b, Z. Podhrázský, T. Řezník, R. Štampach
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 115 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/115, pouze zareg.: 0/115
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy analogové a digitální kartografie a geoinformatiky. Přednáška podává přehled základních kartografických metod pro vyjádření obsahových prvků topografických, tematických a obecně geografických map a atlasů. Jsou charakterizovány základní činitelé a metody provádění kartografické generalizace. Je podán přehled kartografických technik a měření, zejména kartometrických, a to na mapách všech typů. Součástí předmětu jsou i základní informace o využití moderních technologií v kartografii a geografii, s důrazem na GIS. Předmět se věnuje i úvodu do geoinformatiky, prostorové vědy a kartografické vizualizace. Je podán přehled globálních prostorové orientovaných projektů. Přednáška charakterizuje úlohu prostorové informace v globální informační společnosti a metody určení její tržní hodnoty.
Osnova
  • 1. Vymezení a definice prostorových dat, informací a znalostí. Vztah k neprostorovým datům a informacím. Kartografie a geoinformatika. 2. Postavení kartografie v systému věd, vztahy k jiným vědním disciplínám. Definice a předmět výzkumu kartografie. Analogová a digitální kartografie. Vývoj kartografie jako vědy. Kartografie a geografie. 3. Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map. Anamorfní mapy. Kartografický jazyk. Kartografická interpretace 4. Definice, základní činitelé a metody generalizace. Postupy a řešení v klasické a počítačové kartografii. Generalizace prvků obsahu map: topografických, tematických, geografických. 5. Přehled kartografických technik a měření. Metody kartometrie. Uplatnění kartometrie v topografii a tematické kartografii 6. Dějiny kartografie 7. Moderní technologie a kartografie: GIS, GPS, DPZ: základní trendy a poznatky. 8. Úvod do geoinformatiky 9. Teorie prostorové vědy 10. Kartografická vizualizace. 11. Organizace kartografů a uživatelů geografických dat v ČR, Evropě a ve světě (ICA, ISPRS, FIG, EUROGI, AGILE, GISIG, aj.) 12. Globální projekty a úloha kartografie a GIS při jejich řešení. 13. Úloha geografické informace v globální informační společnosti.Kartografie a nová ekonomika. Tržní hodnota kartografických a geografických informací.
Literatura
  • DEMERS, Michael N. Fundamentals geographic information systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000. xiii, 498. ISBN 0471314234. info
  • ČAPEK, Richard, Miroslav MIKŠOVSKÝ a Ludvík MUCHA. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN 8004251536. info
  • LAUERMANN, Lubomír. Technická kartografie. Díl I. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1975. 346 s. info
Metody hodnocení
Písemná zkouška fromou otázek, na něž se očekává stručná, výstižná a pravdivá odpověď. Předpokládají se znalosti: Přehled topografických, geografických, tematických a atlasových mapových děl Národní atlasy ČR analogové a digitální Hodnocení atlasů Určování kladu mapových listů Interpretace obsahu map Práce s mapami - morfometrická charakteristika území na základě údajů vyčtených z map - určování hřbetnic a údolnic - podélný a příčný profil - mereni ploch na mapách - určování sklonů terénu a orientace svahů z map - výpočet relativního převýšení reliéfu a sestavení mapy relativního členění reliéfu Základy nivelace a tachymetrie: postupy, metody Zákldní operace s GPS Geoinformatika: Datové a informační podklady pro práci v GIS Základy digitalizace a vektorizace analogových podkladů Zakladní operace v GIS Vytvoření digitální mapy v GIS
Informace učitele
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, u níž student prokáže znalosti základních kartografických a geoinformatických postupů a technik, rozvoj disciplíny a jeho nejnovější trendy. Na příkladu vybrané tematiky dokumentuje využití metod kartografického vyjádření a využití metod generalizace. Bude charakterizovat postavení a úlohu prostorové informace v rámci dalších informačních toků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.