Z0069 Statistické metody a zpracování dat

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
3/1/0. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0069/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Z0069/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Z0069/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Význam matematické statistiky pro zpracování datových souborů v geografii a jiných vědních disciplinách., základní pojmy. Grafické znázornění geografických jevů. Četnostní rozdělení a jeho grafická prezentace. Základní statistické charakteristiky výběrových souborů. Teoretická rozdělení četností, používaná v geografii, způsoby konstrukce. Odhady parametrů základních souborů, intervaly spolehlivosti. Testování statistických hypotéz. Analýza rozptylu. Hodnocení závislosti kvantitativních a kvalitativních znaků - korelace, regrese, kontingenční tabulky. Shluková analýza. Časové řady, jejich druhy a základní charakteristiky. Vybrané metody analýzy časových řad v geografii (harmonická analýza, autokorelace).
Osnova
  • Význam matematické statistiky pro zpracování datových souborů v geografii a jiných vědních disciplinách., základní pojmy. Grafické znázornění geografických jevů. Četnostní rozdělení a jeho grafická prezentace. Základní statistické charakteristiky výběrových souborů. Teoretická rozdělení četností, používaná v geografii, způsoby konstrukce. Odhady parametrů základních souborů, intervaly spolehlivosti. Testování statistických hypotéz. Analýza rozptylu. Hodnocení závislosti kvantitativních a kvalitativních znaků - korelace, regrese, kontingenční tabulky. Shluková analýza. Časové řady, jejich druhy a základní charakteristiky. Vybrané metody analýzy časových řad v geografii (harmonická analýza, autokorelace).
Literatura
  • Lepš, Jan. Biostatistika(1996).české Budějovice: Jihočeská univerzita, 166 s. ISBN 80-7040-154-0. Reisenauer, Roman. Metody matematické statistiky (1970). Praha: PRÁCE-SNTL, 239 s.
  • BRÁZDIL, Rudolf. Statistické metody v geografii : cvičení. 3. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 177 s. ISBN 8021012609. info
Informace učitele
Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu: - 100% účast na cvičeních (s výjimkou řádně omluvených absencí), - odevzdání úplných a bezchybných elaborátů všech zadaných cviční (nejpozději v zápočtovém týdnu), - úspěšné absolvování klasifikovaného písemného testu znalostí v zápočtovém týdnu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
zapisují také studenti, kteří neuspěli v předmětu Z0157 - ekvivalentní předmět.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.