Z0069 Statistické metody a zpracování dat

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Bartoš (cvičící)
Mgr. Radek Brynda (cvičící)
Mgr. Sandra Keyzlarová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Rozvrh
St 14:00–15:50 U-aula
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0069/01: Po 10:00–11:50 Z1
Z0069/02: Čt 8:00–9:50 Z1
Z0069/03: Út 13:00–14:50 Z1
Z0069/04: Út 11:00–12:50 Z1
Z0069/05: Út 9:00–10:50 Z1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Význam matematické statistiky pro zpracování datových souborů v geografii a jiných vědních disciplinách., základní pojmy. Grafické znázornění geografických jevů. Četnostní rozdělení a jeho grafická prezentace. Základní statistické charakteristiky výběrových souborů. Teoretická rozdělení četností, používaná v geografii, způsoby konstrukce. Odhady parametrů základních souborů, intervaly spolehlivosti. Testování statistických hypotéz. Analýza rozptylu. Hodnocení závislosti kvantitativních a kvalitativních znaků - korelace, regrese, kontingenční tabulky. Shluková analýza. Časové řady, jejich druhy a základní charakteristiky. Vybrané metody analýzy časových řad v geografii (harmonická analýza, autokorelace).
Osnova
  • Význam matematické statistiky pro zpracování datových souborů v geografii a jiných vědních disciplinách., základní pojmy. Grafické znázornění geografických jevů. Četnostní rozdělení a jeho grafická prezentace. Základní statistické charakteristiky výběrových souborů. Teoretická rozdělení četností, používaná v geografii, způsoby konstrukce. Odhady parametrů základních souborů, intervaly spolehlivosti. Testování statistických hypotéz. Analýza rozptylu. Hodnocení závislosti kvantitativních a kvalitativních znaků - korelace, regrese, kontingenční tabulky. Shluková analýza. Časové řady, jejich druhy a základní charakteristiky. Vybrané metody analýzy časových řad v geografii (harmonická analýza, autokorelace).
Literatura
  • Lepš, Jan. Biostatistika(1996).české Budějovice: Jihočeská univerzita, 166 s. ISBN 80-7040-154-0. Reisenauer, Roman. Metody matematické statistiky (1970). Praha: PRÁCE-SNTL, 239 s.
  • BRÁZDIL, Rudolf. Statistické metody v geografii : cvičení. 3. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 177 s. ISBN 8021012609. info
Informace učitele
Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu: - 100% účast na cvičeních (s výjimkou řádně omluvených absencí), - odevzdání úplných a bezchybných elaborátů všech zadaných cviční (nejpozději v zápočtovém týdnu), - úspěšné absolvování klasifikovaného písemného testu znalostí v zápočtovém týdnu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
zapisují také studenti, kteří neuspěli v předmětu Z0157 - ekvivalentní předmět.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.