Z0084 Ochrana a čistota atmosféry

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Kolář, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Rozvrh
St 10:00–11:50 Z6,02006
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0084/01: Út 8:00–8:50 Z6,02006, P. Kolář, P. Prošek
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || Z0076 Meteorologie a klimatologie
Absolvování základní výuky z meteorologie a klimatologie a přednášky z z mikroklimatologie a mezní vrstvy atmosféry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Poskytnout komplex informací o antropogenním znečištění atmosféry, jeho důsledcích, o procesech difuze atmosférických příměsí a prognózách imisí znečišťujících látek z různých typů zdrojů.
Osnova
  • Ekonomická aktivity lidské společnosti a její důsledky pro atmosféru (základní přirozené a antropogenní příměsi atmosféry), jejich transformace v atmosféře - znečištěniny primární, sekundární, smogy, jejich vlivy na přírodu, člověka a jeho činnost. Lokální a globální důsledky znečištění atmosféry (klima měst, skleníkový efekt, kyselé srážky, desrtukce ozonosféry). Vliv atmosféry na příměsi (turbulentní difuze různých měřítek, cirkulační systémy). Měření obashu příměsí v atmosféře (přístroje, AIM).Prognózy nebezpečných koncentrací znečištěnin. Snižování obsahu zněčištěnin v atmosféře, obnovitelné zdroje energie. Výpočty imisí ze zdrojů různých typů (bodové, liniové, plošné, objemové).
Literatura
  • MŽP ČR, ed. (1990): Životní prostředí České republiky. ACADEMIA Praha,281 s.. Šiška, F. (1980): Ochrana ovzdušia. ALFA a SNTL, Bratislava, Praha, 330 s.. VDI-Kommission Rewinhaltung der Luft, ed.(1988): Stadtklima und Luftreinhaltung. Springer-Verlag
Výukové metody
Přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Přednáška a cvičení, zkouška ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2011 - akreditace, jaro 2002, jaro 2006, jaro 2009, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, podzim 2016, jaro 2020.