Z0100 Regionální geografie Amerik

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || KREDITY_MIN ( 75 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/66, pouze zareg.: 35/66
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je studium regionálně geografických diferencí studovaného kontinentu. Postupně jsou analyzovány všechny složky přírodního i sociálně-ekonomického prostředí. Na příkladu vybraných států, eventuálně makroregionů, jsou blíže osvětleny některé specifické problémy kontinentu. Součásti semináře je samostatná práce posluchačů na vybraných regionálně geografických problémech.
Výstupy z učení
Student by měl být v závěru kurzu schopen:
- analyzovat diferenciační faktory přírodního prostředí krajiny;
- charakterizovat sociální a ekonomické podmínky kontinentu;
- identifikovat závažné environmentální a socioekonomické problémy kontinentu.
Osnova
  • Všeobecná charakteristika kontinentů, geografická poloha, rozloha, horizontální a vertikální členitost. Základní rysy geologické stavby, kontinentální štíty, americké variscidy, alpinský vývoj pacifické geosynklinální provincie, paleogeografický význam kvartérního zalednění. Povrch a vodstvo Severní Ameriky. Povrch a vodstvo Jižní Ameriky. Podnebí Severní Ameriky. Podnebí Jižní Ameriky. Půdy, rostlinstvo a živočišstvo amerických kontinentů. Přehledná komplexně geografická charakteristika makroregionů. Význam nadregionálního rozvoje pro rozvojové země. Geografická a politická poloha. Ekonomickogeografická charakteristika podle odvětví NH. Podrobnější geografická charakteristika vybraných (modelových) států, dle osnovy: - zvláštnosti historicko-politického vývoje území - přírodní podmínky a zdroje, vyváženost jednotlivých subsystémů v rámci určitých preferencí - FG x SEG - struktura a rozmístění obyvatelstva a sídel - odvětová a teritoriální struktura průmyslu a zemědělství - komunikační sítě, cestovní ruch a rekreace - zahraničněpolitické a hospodářské vztahy - ekonomicko-geografické regiony
Literatura
  • BAAR, Vladimír a Petr ŠINDLER. Regionální geografie světadílů a oceánů. [D] 2. Č. 2, Amerika, Antarktida, oceány. 1. vyd. V Ostravě: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1989. 231 s. info
  • BAAR, Vladimír. Anglosaská Severní Amerika. 1. vyd. Ostrava: Ateliér Milata, 1994. 162 s. info
  • Encyklopedie Zeměpis světa. Edited by Victoria Egan - Graham Bateman, Translated by Marta Bušková. V Praze: Columbus, 1994. 512 s. ISBN 8071760226. info
  • Geografický místopisný slovník světa. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 924 s. ISBN 8020004459. info
  • AGNEW, John a Paul L. KNOX. The Geography of the world economy :an introduction to economic geography. 2nd ed. London: Arnold, 1994. 436 s. ISBN 0-340-59575-2. info
  • Mocko,Z. a kol. Hospodárská geografie. VŠE Bratislava,1991
  • VOTÝPKA, Jan a Jaroslava JANOUŠOVÁ. Severní Amerika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 420 s. : i. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou jsou přednášky. Součástí kurzu jsou i seminární práce studentů k aktuálním tématům přírodního, sociálního, politického, kulturního a ekonomického charakteru.
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná, podmínka pro udělení zápočtu - aktivní vystoupení a obhájení referátu. Zkouška má dvě části písemnou (fyzicko-geografická část) a ústní (socio-ekonomická část).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/Z0100

Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 03:33, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému