Z0147 Základy regionální geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (přednášející)
Mgr. Tomáš Novotný (cvičící)
Mgr. Tomáš Švik (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–16:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0147/1: Čt 18:00–18:50 Z4,02028, T. Švik
Z0147/2: Po 17:00–17:50 Z4,02028, T. Novotný
Z0147/3: Čt 19:00–19:50 Z4,02028, T. Švik
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 10 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 0/75
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: rozvíjení navazujících znalostí v teorii regionů a regionalizace; vytvoření základu pro celou skupinu regionálně geografických přednášek k jednotlivým státům a kontinentům; podat náhled na regionální teorii a koncepty regionu; podat přehled praktických aplikací regionálního přístupu.
Osnova
  • 1. úvod do problematiky 2. historický vývoj regionální geografie, její současné postavení v systému (geografických) věd 3. koncept regionu - historie, definice, klasifikace regionů 4. regionální hierarchie 5. regionální taxonomie 6. metody regionální taxonomie
Literatura
  • LAUKO, Viliam a Karol KASALA. Teória a metodológia regionálnej geografie. 1. vyd. [Bratislava]: Kartprint, 2009. 95 s. ISBN 9788088870807. info
  • TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 9788073801144. info
  • CLAVAL, Paul. An introduction to regional geography. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1998. xvi, 299 s. ISBN 1-55486-732-1. info
  • BAŠOVSKÝ, Oliver a Viliam LAUKO. Úvod do regionálnej geografie. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 118 s. ISBN 8008002786. info
Výukové metody
přednášky, vypracování individuálních i skupinových úkolů a jejich prezentace studenty, diskuse
Metody hodnocení
kolokvium (student musí být schopen vyjádřit se k základním aspektům problematiky), písemný test (minimálně 50% správných odpovědí) a zpracování zadaných cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.