Z0147 Základy regionální geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (přednášející)
Mgr. Tomáš Novotný (cvičící)
Mgr. Filip Veselý (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. St 9:00–9:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0147/01: Po 20. 2. až Po 22. 5. Čt 10:00–10:50 Z5,02004, T. Novotný, F. Veselý
Z0147/02: Po 20. 2. až Po 22. 5. Po 9:00–9:50 Z3,02045, T. Novotný, F. Veselý
Z0147/03: Po 20. 2. až Po 22. 5. Po 10:00–10:50 Z3,02045, T. Novotný, F. Veselý
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 10 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 85 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/85, pouze zareg.: 0/85
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: rozvíjení navazujících znalostí v teorii regionů a regionalizace; vytvoření základu pro celou skupinu regionálně geografických přednášek k jednotlivým státům a kontinentům; podat náhled na regionální teorii a koncepty regionu; podat přehled praktických aplikací regionálního přístupu.
Osnova
  • 1. úvod do problematiky 2. historický vývoj regionální geografie, její současné postavení v systému (geografických) věd 3. koncept regionu - historie, definice, klasifikace regionů 4. regionální hierarchie 5. regionální taxonomie 6. metody regionální taxonomie
Literatura
  • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305. info
  • CLAVAL, Paul. An introduction to regional geography. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1998. xvi, 299 s. ISBN 1-55486-732-1. info
  • HAMPL, Martin, Václav GARDAVSKÝ a Karel KÜHL. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1987. 255 s. info
Výukové metody
přednášky, vypracování individuálních i skupinových úkolů a jejich prezentace studenty, diskuse
Metody hodnocení
kolokvium (student musí být schopen vyjádřit se k základním aspektům problematiky), písemný test (minimálně 50% správných odpovědí) a zpracování zadaných cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.