Z0158 Terénní cvičení z ekonomické geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
5 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z0081 Prostorové SE informace || NOW ( Z0081 Prostorové SE informace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Posláním terénního cvičení z ekonomické geografie je jednak demonstrovat v terénu jevy, o nichž bylo přednášeno v geografii dopravy a v geografii zemědělství, současně je posláním terénního cvičení upevnit některé dovednosti studentů v práci v terénu.
Osnova
  • Terénní cvičení probíhá v několika lokalitách v okolí univerzitního města, přičemž v prvních dvou dnech převažuje demonstrace zájmových objektů a jevů v terénu, týden končí samostatnými pracemi studentů při pořízování mapy využití ploch a při pořízení schématu dopravní sítě menší lokality a schématu navazujících aktivit.
Literatura
    doporučená literatura
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • IVANIČKA, Koloman. Základy teórie a metodologie socioekonomickej geografie. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1987. 432 s. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je terénní praxe ve které si posluchači osvojí základní metody terénního šetření ze SEG geografie
Metody hodnocení
Při zápočtu je hodnocena jednak účast na demonstracích jevů v terénu, dále pak i vypracování potřebných individuálních eleborátů v potřebné kvalitě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 10. 2018 04:14, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému