Z0262 Geoinformatika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lukáš Herman, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Pavelka (cvičící)
Mgr. Pavel Pospíšil (cvičící)
Mgr. Dajana Snopková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0262/01: Čt 11:00–11:50 Z1,01001b, T. Pavelka, P. Pospíšil, D. Snopková
Z0262/02: Po 16:00–16:50 Z1,01001b, T. Pavelka, P. Pospíšil, D. Snopková
Z0262/03: Čt 16:00–16:50 Z1,01001b, T. Pavelka, P. Pospíšil, D. Snopková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s historií vzniku, základními principy a možnostmi využití geografických informačních systémů (GIS). Důraz je kladen na využití GIS v průběhu celého životního cyklu dat od jejich pořizování, přes analýzu, prezentaci až po údržbu. Součástí výuky je praktické zvládnutí SW nástroje pro zpracování a analýzu dat (ArcGIS) a zpracování cvičení s tematikou fyzické i sociální geografie.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu získá základní znalosti o využití moderních geoinformačních technologií, jejich historii a klasifikaci. Porozumí principům sběru geodat a bude schopen interpretovat základní datové modely. Bude schopen aplikovat získané znalosti na příkladech a provést základní GIS analýzu ve vybraném programovém prostředí. Výsledky bude schopen prezentovat a provést jejich hodnocení.
Osnova
  • 1. Geoinformatika a geoinformační vědy 2. Historie GIS 3. GIS jako zpracování geodat 4. Složky geometrie - tvar/poloha/topologie 5. Sběr dat 6. Transformace dat - poloha/datový model/formát 7. Geodatabáze 8. GIS dotazování a exploratorní analýza 9. GIS modelování 10. Prezentace dat - kartografická/nekartografická 11. Základní přehled software pro tvorbu GIS
Literatura
    doporučená literatura
  • DEMERS, Michael N. Fundamentals geographic information systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000. xiii, 498. ISBN 0471314234. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, praktická cvičení
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu: 1) splněné povinnosti ze cvičení (viz. níže) 2) úspěšné absolvování závěrečného testu na počítači (tj. nad 60% správných odpovědí) Ad 1) Odevzdat všechny cvičení, všechny uznané, každé cvičení max. 10 bodů= max. 50 bodů. Povolena pouze jedna oprava cvičení, opravená cvičení mohou získat max. 7 bodů. 2 omluvené absence. Je nutné získat 30 bodů z cvičení (60%), aby se student mohl zúčastnit závěrečné zkoušky(KZ). Jsou povoleny 2 neomluvené absence v průběhu semestru. Zkouška na počítači probíhá formou testových otázek s označováním správných odpovědí. Některé otázky mohou mít více správných odpovědí (u těchto otázek je označeno, že se jedná o tento typ otázky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nutno zapsat v 1. ročníku studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Z0262