Z1069 Statistické metody a zpracování dat 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Čejka (cvičící)
Mgr. Klára Čížková (cvičící)
Ing. Renáta Másílková (cvičící)
Ing. Pavla Matějů (cvičící)
Mgr. Bc. Pavel Ugwitz (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 9:00–9:50 A,01026
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z1069/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 14:00–14:50 Z1,01001b, T. Čejka, K. Čížková, R. Másílková, P. Matějů, P. Ugwitz
Z1069/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 15:00–15:50 Z1,01001b, T. Čejka, K. Čížková, R. Másílková, P. Matějů, P. Ugwitz
Z1069/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 16:00–16:50 Z1,01001b, T. Čejka, K. Čížková, R. Másílková, P. Matějů, P. Ugwitz
Z1069/04: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 17:00–17:50 Z1,01001b, T. Čejka, K. Čížková, R. Másílková, P. Matějů, P. Ugwitz
Z1069/05: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 18:00–18:50 Z1,01001b, T. Čejka, K. Čížková, R. Másílková, P. Matějů, P. Ugwitz
Z1069/06: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–10:50 Z1,01001b, T. Čejka, K. Čížková, R. Másílková, P. Matějů, P. Ugwitz
Z1069/07: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 11:00–11:50 Z1,01001b, T. Čejka, K. Čížková, R. Másílková, P. Matějů, P. Ugwitz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je dát studentům především základní informace a praktické dovednosti použití základních metod popisné statistiky v geografii. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních statistických metod vysvětlených v jednotlivých lekcích. Bude schopen vysvětlit, kdy použít jednotlivé metody a předkládat racionální odůvodnění o podmínkách využití statistických metod. Měl by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy dat, aplikací metod a především na základě nabytých znalostí interpretovat výsledky.
Osnova
 • Základní pojmy, geografická data a jejich specifika
 • Popisná statistika I – míry úrovně a variability, momenty vyššího řádu
 • Popisná statistika II– průzkumová analýza dat, grafické nástroje a cíle
 • Teoretická rozdělení, základní pojmy z počtu pravděpodobnosti, frekvenční a distribuční funkce
 • Bodové a intervalové odhady parametrů
 • Testování statistických hypotéz I – obecné postupy a principy, normalita, parametrické testy
 • Testování statistických hypotéz II – neparametrické testy
 • Analýza závislosti – míry korelace a jejich interpretace, závislost kvalitativních znaků
 • Úvod do regresního počtu – sestavení a interpretace lineárního regresního modelu
 • Úvod do analýzy časových řad – složky časových řad, specifika analýzy, odhady trendu.
Literatura
  doporučená literatura
 • BRÁZDIL, Rudolf, Miroslav KOLÁŘ a Pavel PROŠEK. Statistické metody v geografii. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 177 s. ISBN 80-210-1260. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
 • ROGERSON, Peter. Statistical methods for geography : a student's guide. 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2010. xvi, 348. ISBN 9781848600034. info
 • WALFORD, Nigel. Practical statistics for geographers and Earth scientists. 1st ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. xxiii, 416. ISBN 9780470849156. info
 • MAINDONALD, J. H. Data analysis and graphics using R : an example-based approach. Edited by John Braun. New York: Cambridge University Press, 2003. xxiii, 362. ISBN 0521813360. info
  neurčeno
 • BURT, James E., Gerald M. BARBER a David L. RIGBY. Elementary statistics for geographers. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2009. xii, 653. ISBN 9781572304840. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů a praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na 10 úlohách řešených za pomoci výpočetní techniky.
Metody hodnocení
Zkouška formou dvou písemných testů z odpřednášené látky (první terst praktický s využitím výpočetní techniky). Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Z1069

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 14:33, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému