Z2062c Geografická kartografie-cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šimon Leitgeb (cvičící)
Mgr. Dajana Snopková (cvičící)
RNDr. Vendula Svobodová (cvičící)
Mgr. Marian Švik (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z2062c/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 19:00–19:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, V. Svobodová, M. Švik
Z2062c/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–16:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, V. Svobodová, M. Švik
Z2062c/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 10:00–10:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, V. Svobodová, M. Švik
Z2062c/04: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 11:00–11:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, V. Svobodová, M. Švik
Z2062c/05: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–16:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, V. Svobodová, M. Švik
Z2062c/06: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 14:00–14:50 Z1,01001b, Š. Leitgeb, D. Snopková, V. Svobodová, M. Švik
Předpoklady
NOW ( Z2062p Geografická kartografie ) && ((! Z2062 Geografická kartografie ) || ! NOWANY ( Z2062 Geografická kartografie ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy analogové a digitální kartografie a geoinformatiky. Předmět podává přehled základních kartografických metod pro vyjádření obsahových prvků topografických, tematických a obecně geografických map a atlasů. Jsou charakterizovány základní činitelé a metody provádění kartografické generalizace. Je podán přehled kartografických technik a měření, zejména kartometrických, a to na mapách všech typů. Součástí předmětu jsou i základní informace o využití moderních technologií v kartografii a geografii, s důrazem na GIS a geoinformatiku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aplikovat základní pravidla kartografické tvorby; - základního ovládání geografických informačních systému;
Osnova
  • 1. Vymezení a definice prostorových dat, informací a znalostí. Vztah k neprostorovým datům a informacím. Kartografie a geoinformatika. 2. Postavení kartografie v systému věd, vztahy k jiným vědním disciplínám. Definice a předmět výzkumu kartografie. Analogová a digitální kartografie. Vývoj kartografie jako vědy. Kartografie a geografie. 3. Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map. Anamorfní mapy. Kartografický jazyk. Kartografická interpretace 4. Definice, základní činitelé a metody generalizace. Postupy a řešení v klasické a počítačové kartografii. Generalizace prvků obsahu map: topografických, tematických, geografických. 5. Přehled kartografických technik a měření. Metody kartometrie. Uplatnění kartometrie v topografii a tematické kartografii 6. Moderní technologie a kartografie: GIS, GPS, DPZ: základní trendy a poznatky. 7. Úvod do geoinformatiky 8. Teorie prostorové vědy 9. Kartografická vizualizace.
Literatura
  • PRAVDA, Ján. Stručný lexikón kartografie. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, 2003. 325 s. ISBN 8022407631. info
  • DEMERS, Michael N. Fundamentals geographic information systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000. xiii, 498. ISBN 0471314234. info
  • ČAPEK, Richard, Miroslav MIKŠOVSKÝ a Ludvík MUCHA. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN 8004251536. info
  • LAUERMANN, Lubomír. Technická kartografie. Díl I. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1975. 346 s. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, praktická cvičení
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu: Splněné povinnosti ze cvičení definované v úvodní hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
předmět nutno zapsat v 1. ročníku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.