Z2069 Statistické metody a zpracování dat 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Fila (cvičící)
Mgr. Zdeněk Janků (cvičící)
Mgr. Lucia Pastíriková (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 13:00–13:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z2069/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 9:00–9:50 Z1,01001b, M. Fila, Z. Janků, L. Pastíriková
Z2069/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 10:00–10:50 Z1,01001b, M. Fila, Z. Janků, L. Pastíriková
Z2069/03: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 11:00–11:50 Z1,01001b, M. Fila, Z. Janků, L. Pastíriková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je dát studentům především základní informace a praktické dovednosti použití základních metod popisné statistiky v geografii. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních statistických metod vysvětlených v jednotlivých lekcích. Bude schopen vysvětlit, kdy použít jednotlivé metody a předkládat racionální odůvodnění o podmínkách využití statistických metod. Měl by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy dat, aplikací metod a především na základě nabytých znalostí interpretovat výsledky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat metodu analýzy rozptylu pro typické geografické úkoly;
- zvolit vhodné metody tzv. neparametrické statistiky na vybrané geografické úlohy;
- prakticky použít metody analýzy jednotlivé složek časových řad;
- navrhnout a prakticky použít metody vícerozměrné statistiky (shluková analýza, analýza hlavních složek;
Osnova
 • Analýza rozptylu I. – základní pojmy, ANOVA při jednoduchém třídění
 • Analýza rozptylu II. – ANOVA při dvojném třídění, mnohonásobná porovnávání
 • Neparametrická statistika – testy dobré shody, neparametrická ANOVA
 • Analýza časových řad I. – identifikace jednotlivých složek, autokorelace
 • Analýza časových řad II. – analýza trendu, sezónní rozklad
 • Analýza časových řad III. – úvod do spektrální analýzy
 • Principy statistické analýzy prostorově lokalizovaných dat
 • Úvod do vícerozměrných metod, analýza hlavních komponent
 • Shluková analýza - algoritmy nehierarchické (k-means) a hierarchické klasifikace (UPGMA)
Literatura
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
 • BURT, James E., Gerald M. BARBER a David L. RIGBY. Elementary statistics for geographers. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2009. xii, 653. ISBN 9781572304840. info
 • ROGERSON, Peter. Statistical methods for geography : a student's guide. 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2010. xvi, 348. ISBN 9781848600034. info
 • MAINDONALD, J. H. Data analysis and graphics using R : an example-based approach. Edited by John Braun. New York: Cambridge University Press, 2003. xxiii, 362. ISBN 0521813360. info
 • LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 3rd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 2012. xvi, 990. ISBN 9780444538680. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů a praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na 10 úlohách řešených za pomoci výpočetní techniky.
Metody hodnocení
Zkouška formou dvou písemných testů z odpřednášené látky (první terst praktický s využitím výpočetní techniky). Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.