Z6120 Provozní praxe 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
5D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s chodem a každodenním provozem odborných pracovišť zaměřených na řešení problematiky geoinformatiky, regionálního rozvoje či trvale udržitelnosti.
Výstupy z učení
Je seznámen s chodem a každodenním provozem odborných pracovišť zaměřených na řešení problematiky geoinformatiky, regionálního rozvoje či trvale udržitelnosti.
Osnova
  • Týdenní pracovní pobyt na odborném pracovišti. Plnění zadaných úkolů podle pokynů vedoucího provozního praxe. Vypracování a předložení zprávy o průběhu provozní praxe.
Literatura
  • Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. Sborník ze semináře realizovaného dne 14. listopadu 2007.1. vyd., 2007, 120 stran, 150 výtisků, ISBN 978-80-210-4482-1. CD-ROM.
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1. info
Výukové metody
Týdenní pracovní pobyt na odborném pracovišti.
Metody hodnocení
Zápočet na základě vypracování a předložení zprávy o průběhu provozní praxe. Dokument musí být předložen v písemné podobě a podepsán kontaktní osobou pracoviště, kde praxe probíhala.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Z6120

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 12:05, 43. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému