Z7017F Seminar 1

Faculty of Science
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
Z7017F/01: Mon 18. 2. to Fri 17. 5. Wed 14:00–15:50 Z2,01032, R. Brázdil
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - GK )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course, students should be able to: orient themselves in practical research projects solved by geographers and specialists from related fields; understand how to apply theoretical knowledge for solution of practical topics; use information obtained for the work on the MSc. thesis; formulate and critically evaluate professional presentations; comment independently on presented topics from physical geography; lead a discussion on professional problems; formulate list of problems from physical geography for their solution in practice.
Syllabus
  • 1.-12. Presentations of individual institutions dealing with geographical problems: - universities - institutes of the Czech Academy of Sciences - institutes of different branches - institutions of local and state governments - firms - ecological institutions Evaluation and discussions to individual presentations. 13. Concluding evaluation of the seminar
Literature
  • BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK and Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku (Selected natural extremes and their impacts in Moravia and Silesia). Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 pp. ISBN 978-80-210-4173-8. info
  • Geografie - Sborník České geografické společnosti. ISSN 1212-0014.
  • Geografický časopis. Časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied. ISSN 0016-7193.
Teaching methods
lectures of invited professionals, discussion, panel discussion
Assessment methods
participation in the discussion, protocols with critical evaluation of individual presentations, final team evaluation of the seminar
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2019/Z7017F