Z8051 Ledovce planety Země a metody jejich výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8051/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–15:50 Z2,01032, M. Hanáček, K. Láska, D. Nývlt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit poznatky o dílčích složkách kryosféry a jejich interakcích; propojit přístupy dílčích vědních disciplín a vysvětlit možnosti využití geomorfologických, geologických a geografických dat včetně DPZ při hodnocení minulého, současného a budoucího vývoje ledovců na naší planetě. Posluchač získá přehled o moderních metodách výzkumu ledovců a jejich aplikacích při hodnocení složek fyzickogeografické sféry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit dřívější a současné změny ledovců a jejich příčiny a důsledky,
- kvantifikovat bilanci hmoty vybraného ledovce z dostupných dat,
- rekonstruovat dřívější vlastnosti ledovce ze sedimentárního záznamu a tvarů reliéfu,
- aplikovat moderní metody výzkumu ledovců na příkladové studii.
Osnova
 • 1. Úvod do glaciologie, vznik ledovcového ledu, bilance ledovcové hmoty, termální vlastnosti ledovců, hydrologie ledovců
 • 2. Geografické faktory vzniku a současného rozšíření ledovců na Zemi, typologie ledovců a interakce mezi složkami prostředí
 • 3. Dřívější rozšíření ledovců na Zemi, ledové doby a epochy a vývoj ledovců během nich
 • 4. Moderní metody výzkumu současných ledovců a využití těchto poznatků v dalších vědních disciplínách (analýzy ledovcových vrtných jader, využití distančních dat, geofyzikálních a pozičních měření)
 • 5. Současné změny ledovců, příčiny a důsledky těchto změn ve vztahu k ostatním složkám fyzickogeografické sféry
 • 6. Rekonstrukce dřívějšího zalednění a modelování budoucího vývoje ledovců na Zemi
 • 7. Mechanika pohybu ledovců, ledovcové erozní a akumulační procesy
 • 8. Vznik a vývoj ledovcových sedimentů a tvarů reliéfu a metody jejich studia
 • 9. Landsystémový přístup ke studiu ledovců a příklady jeho použití
Literatura
  doporučená literatura
 • BENN, Douglas I. and EVANS David J.A. Glaciers & Glaciation. 2nd edition, Hodder.Arnold Publication, 2010, 816 s. ISBN 978-0340905791.
 • EVANS David J.A. Glacial Landsystem. Arnold, 2003, 532 s. ISBN 0-340-80665-6
 • CUFFEY, Kurt M. a W. S. B. PATERSON. The physics of glaciers. Fourth edition. Amsterdam: Elsevier,Buttertworth-Heinemann, 2010. xii, 693. ISBN 9780123694614. info
 • HUBBARD, Bryn a Neil F. GLASSER. Field techniques in glaciology and glacial geomorphology. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. x, 400. ISBN 0470844264. info
 • HOOKE, Roger LeB. Principles of glacier mechanics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvii, 429. ISBN 0521544165. info
Výukové metody
Přednáška poskytne nejnovější poznatky a komplexní informace o ledovcích, jejich vzniku a vývoji v geologické minulosti i v současnosti. Pomocí multidisciplinárního přístupu bude vysvětlován význam ledovců při utváření krajiny a hodnocení interakcí mezi ledovci, geologickým podložím a klimatickým systémem.
Metody hodnocení
Nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování a odevzdání všech protokolů - tématicky zaměřených projektů. Zkouška probíhá ústní formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Z8051