Z8111 Terénní cvičení z mapování

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
5 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z2062 Geografická kartografie || Z0062 Kartografie a geoinformatika || Z2062p Geografická kartografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem terénního cvičení je praktické ověření schopností studentů používat předem probrané metody mapování. Student by měl zvládnout základy topografického a tematického mapování. Schopnost orientovat se v terénu a využívat pokladových materiálů. Cvičení se skládá ze dvou relativně nezávislých bloků, kde v prvním jde o topografické mapování a v druhém o mapování tématické.
Osnova
  • 1. Měření úhlů a vzdáleností 2. Měření výšek 3. Zpracování výsledků měření 4. Mapování zadané tématiky 5. Zpracování výsledků mapování
Literatura
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. 1. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 1998. 539 s. ISBN 80-88716-36-5. info
  • HAUF, Miroslav. Geodézie. 2. upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 561 s. ISBN 80-03-00142-0. info
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Týdenní teréní výuka spojená a s vyhodnocením získaných podkladů. Zápočet bude udělen na základě odevzdaných protokolů.
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě vyhodnocení kvality zpracovaného protokolu. V letošním roce 2018 se bude konat terénní praxe v termínu 21.-25.5.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 12:06, 43. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému