Z8112 Kartografická vizualizace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zbyšek Podhrázský (cvičící)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 90 ) || PROGRAM ( B - AG ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( B - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 74 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/74, pouze zareg.: 0/74
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled metod pro elektronické publikování kartografických děl. Vedle základních principů je pozornost věnována klasifikaci kvantitativních dat, použití grafických proměnných, definici a návrh značkových klíčů a sestavení zrcadla mapy. Součástí kurzu jsou metody které překračují rámec klasické kartografické vizualizace, jako animace a 3D prostředí. Předmět se věnuje jak problematice elektronických map a atlasů tak i aspektům analogové produkce.
Osnova
 • 1. Základní pojmy a definice 2. Typy dat, klasifikace kartografických metod 3. Zpracování kvantitativních, mono- a multiparametrických jevů 4. Prvky map, obsah a náplň mapy, koncepce mapy 5. Principy kartografické vizualizace, kartografické vyjadřovací prostředky - kvalitativní údaje 6. Principy kartografické vizualizace, kartografické vyjadřovací prostředky - kvantitativní údaje 7. Principy definice, tvorby a používání značkových klíčů 8. Hlavní aspekty používání grafických a textových marginálií 9. Kartografická animace, kartografie ve 3D prostředí 10. Využití virtuální reality pro kartografické účely 11. Specifika WWW kartografie, elektronické atlasy a multimediální mapy 12. Návrh elektronického atlasu pro WWW prostředí 13. Systémy pro kartografickou vizualizaci
Literatura
 • SLOCUM, Terry A. Thematic cartography and geographic visualization. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. x, 518. ISBN 0130351237. info
 • KRAAK, M. J. a F. J. ORMELING. Cartography : visualization of spatial data. 1st pub. Essex: Longman, 1996. viii, 222. ISBN 0582259533. info
 • WOOD, Denis. The power of maps. New York: The Guilford Press, 1992. viii, 248. ISBN 0-89862-492-4. info
 • DRÁPELA, Milan V. Vybrané kapitoly z kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 128 s. info
 • MACEACHREN, Alan M. How maps work : representation, visualization and design. New York: The Guilford Press, 1995. xiii, 513. ISBN 0-89862-589-0. info
 • CAMPBELL, John. Map use & analysis. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2001. xi, 372. ISBN 0073037486. info
 • Web cartography : developments and prospects. Edited by Menno-Jan Kraak - Allan Brown. 1st pub. London: Taylor & Francis, 2001. ix, 213 s. ISBN 0-7484-0869-X. info
 • MONMONIER, Mark S. Proč mapy lžou. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiii, 221. ISBN 8072262386. info
 • WONG, Wucius. Principles of color design. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. 210 s. ISBN 0471287083. info
 • LADD-FRANKLIN, Christine. Colour and colour theories. London: Routledge, 1999. xv, 287. ISBN 0415209633. info
 • Web cartography : developments and prospects. Edited by Menno-Jan Kraak - Allan Brown. 1st pub. London: Taylor & Francis, 2001. ix, 213 s. ISBN 0-7484-0869-X. info
 • QUILLER, Stephen. Color choices. New York: Watson-Guptill Publications, 1989. 144 s. ISBN 0-8230-0697-2. info
 • MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typografie srozumitelně ... s Wordem. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. 207 s. ISBN 80-85828-75-8. info
 • BERAN, Vladimír. Typografický manuál :Učebnice počítačové typografie. 1.vyd. Náchod: Manuál, 1994. Přeruš.s. ISBN 80-901824-0-2. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže znalost základních principů kartografické vizualizace v elektronickém prostředí. Student je schopen adekvátně klasifikovat kvantitativní jevy, správně definovat a použít barvy a značkové klíče, navrhnout mapové pole ve WWW prostředí a mít přehled o systémech pro kartografickou vizualizaci a konstrukci elektronických atlasů.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže znalost základních principů kartografické vizualizace v elektronickém prostředí. Student je schopen adekvátně klasifikovat kvantitativní jevy, správně definovat a použít barvy a značkové klíče, navrhnout mapové pole ve WWW prostředí a mít přehled o systémech pro kartografickou vizualizaci a konstrukci elektronických atlasů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
předmět vyžaduje další samostatnou práce mimo kontaktní výuku - je to zophledněno v počtu kreditů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.