Z8112 Kartografická vizualizace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Rozvrh
Čt 11:00–12:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8112/01: Po 13:00–13:50 Z1,01001b, R. Štampach
Z8112/02: Po 14:00–14:50 Z1,01001b, R. Štampach
Předpoklady
Z0062 Kartografie a geoinformatika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je znalost základních principů kartografické vizualizace v elektronickém prostředí. adekvátně klasifikovat kvantitativní jevy, správně definovat a použít barvy a značkové klíče, navrhnout mapové pole ve WWW prostředí mít přehled o systémech pro kartografickou vizualizaci a konstrukci elektronických atlasů.
Osnova
 • 1. Kartografická vizualizace a prostorový vzor 2. Zpracování kvantitativních jevů a optimální klasifikace 3. Zvýraznění prostorového vzoru 4. Volba kartografické metody 5. Role percepce v kartografické vizualizaci 6. Kartografická reprezentace vícedimenzionálních dat 7. Kartografická animace a zobrazení času 8. Kartografie ve 3D prostředí a VR 9. Exploratorní kartografické nástroje 10. Specifika elektronických map 11. Uživatelská rozhraní elektronických map 12. Testování použitelnosti elektronických map 13. Systémy pro kartografickou vizualizaci
Literatura
 • SLOCUM, Terry A. Thematic cartography and geographic visualization. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. x, 518. ISBN 0130351237. info
 • KRAAK, M. J. a F. J. ORMELING. Cartography : visualization of spatial data. 1st pub. Essex: Longman, 1996. viii, 222. ISBN 0582259533. info
 • WOOD, Denis. The power of maps. New York: The Guilford Press, 1992. viii, 248. ISBN 0-89862-492-4. info
 • DRÁPELA, Milan V. Vybrané kapitoly z kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 128 s. info
 • MACEACHREN, Alan M. How maps work : representation, visualization and design. New York: The Guilford Press, 1995. xiii, 513. ISBN 0-89862-589-0. info
 • CAMPBELL, John. Map use & analysis. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2001. xi, 372. ISBN 0073037486. info
 • Web cartography : developments and prospects. Edited by Menno-Jan Kraak - Allan Brown. 1st pub. London: Taylor & Francis, 2001. ix, 213 s. ISBN 0-7484-0869-X. info
 • MONMONIER, Mark. Proč mapy lžou. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiii, 221. ISBN 8072262386. info
 • WONG, Wucius. Principles of color design. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. 210 s. ISBN 0471287083. info
 • LADD-FRANKLIN, Christine. Colour and colour theories. London: Routledge, 1999. xv, 287. ISBN 0415209633. info
 • Web cartography : developments and prospects. Edited by Menno-Jan Kraak - Allan Brown. 1st pub. London: Taylor & Francis, 2001. ix, 213 s. ISBN 0-7484-0869-X. info
 • QUILLER, Stephen. Color choices. New York: Watson-Guptill Publications, 1989. 144 s. ISBN 0-8230-0697-2. info
 • MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typografie srozumitelně ... s Wordem. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. 207 s. ISBN 80-85828-75-8. info
 • BERAN, Vladimír. Typografický manuál :Učebnice počítačové typografie. 1.vyd. Náchod: Manuál, 1994. Přeruš.s. ISBN 80-901824-0-2. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže znalost základních principů kartografické vizualizace v elektronickém prostředí. Student je schopen adekvátně klasifikovat kvantitativní jevy, správně definovat a použít barvy a značkové klíče, navrhnout mapové pole ve WWW prostředí a mít přehled o systémech pro kartografickou vizualizaci a konstrukci elektronických atlasů. Náplní cvičení je samostatné zpracování 3 elaborátů na zadané téma - jejich podstatnou součástí budou mapy. Tyto elaboráty budou hodnoceny několikačlennou komisí.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže znalost základních principů kartografické vizualizace v elektronickém prostředí. Student je schopen adekvátně klasifikovat kvantitativní jevy, správně definovat a použít barvy a značkové klíče, navrhnout mapové pole ve WWW prostředí a mít přehled o systémech pro kartografickou vizualizaci a konstrukci elektronických atlasů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
předmět vyžaduje další samostatnou práce mimo kontaktní výuku - je to zophledněno v počtu kreditů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.