Z8118 Kartografická vizualizace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zbyšek Podhrázský (cvičící)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:00–11:50 U-aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8118/01: St 7:00–8:50 Z1, Z. Podhrázský
Z8118/02: Po 16:00–17:50 Z1, Z. Podhrázský
Z8118/03: Po 11:00–12:50 Z1, R. Štampach
Z8118/04: Čt 13:00–14:50 Z1, R. Štampach
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 90 ) || PROGRAM ( B - AG ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( B - GK )
Zvládnutí základních kartografických metod, jež jsou obsahem kurzu Z8112 Kartografická vizualizace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 74 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/74, pouze zareg.: 0/74
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teoretická báze tematických map. Kompoziční prvky tematických map. Vazby a vztahy mezi informací, obsahem a náplní na tematických mapách. Obsah a legenda, druhy a způsoby řešení hodnotových měřítek. Tematické mapy a atlasy české, s výběrem světové, produkce jako zdroj k získávání poznatků a jejich kritické hodnocení.
Osnova
 • 1.Vymezení a definování pojmů tematická mapa (resp. tematický kartografický produkt), způsoby členění tématických map. 2. Základní a nadstavbové kompoziční prvky tematických map. 3. Obsah a náplň tematických map. 4. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení. 5. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních údajů do mapy. 6. Grafické způsoby pro znázornění kvantitativních údajů. 7. Znázornění kvantitativních údajů do mapy. 8. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy. 9. Konstrukce mapy pracovní, podkladové, sestavitelského originálu, řešení zrcadla mapy a kladu mapových listů. 10. Legenda mapy, zásady a proces její tvorby. 11. Kartografická anamorfóza 12. Vybraná produkce tematických map a atlasů 13. Hodnocení tematických map
Literatura
 • LAUERMANN, Lubomír. Technická kartografie. Díl II. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1978. 319 s. info
 • Atlas of the evnironment and health of the population of the ČSFR : Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. info
 • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Edited by László Miklós. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002. 342 s. ISBN 80-88833-27-2. info
 • KAŇOK, Jaromír. Tematická kartografie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1999. 318 s. ISBN 8070427817. info
 • DRÁPELA, Milan V. Vybrané kapitoly z kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 128 s. info
 • SLOCUM, Terry A. Thematic cartography and geographic visualization. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. x, 518. ISBN 0130351237. info
 • VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1988. 298 s. info
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s. ISBN 802440270X. info
 • Etnografický atlas Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1990. 123 s. info
 • Česká geologická služba. Interactive geological maps of the Czech Republic : 1 : 25 000 : DVD-ROM : Interaktivní geologické mapy České republiky : 1 : 25 000 : DVD-ROM (Souběž.). [Praha]: Česká geologická služba, 2003. 1 DVD-ROM. info
 • MONMONIER, Mark S. Proč mapy lžou. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiii, 221. ISBN 8072262386. info
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, u které student prokáže znalosti v řešení návrhu obsahu tematické mapy ve vztahu k legendě mapy, prokáže schopnost v řešení kompozice, koncepce a konstrukce map pro vybranou tematiku a prokáže orientaci v produkci tematických kartografických děl s kritickým hodnocením.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
předmět vyžaduje další samostatnou práce mimo kontaktní výuku - je to zophledněno v počtu kreditů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.