Z8149 Alternativní GIS – volně dostupné programy a data

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Willmann (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z8149/01: Čt 12:00–13:50 Z1,01001b, R. Štampach
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 ) || PROGRAM ( N - GKG ) || PROGRAM ( N - AGG ) || PROGRAM ( N - FYG ) || PROGRAM ( N - GKG ) || PROGRAM ( N - SGR ) || PROGRAM ( N - UCZ )
Student musí mít před začátkem předmětu základní znalosti programů GIS. Musí být schopen provádět jednoduché prostorové analýzy (např. clip, buffer) a tvořit a upravovat data a vytvářet základní typy map.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s volně dostupnými programy a daty z oblasti geografických informačních systémů. Tento předmět nemá přesvědčit studenty, že „open-source“ programy jsou jediná správná volba. Účelem je rozšířit portofolio znalostí studentů o další programy a ukázat řešení pro využití GIS, tvorbu a správu prostorových dat a pro provádění jednoduchých analýz v případě, kdy není technicky nebo ekonomicky účelné použít komerční program.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni vzájemně kombinovat různé volně dostupné programy - databáze, desktop GIS, analytické nástroje atd. – a sestavit z nich funkční celek umožňující základní analýzy i tvorbu map. Zároveň budou znát volně dostupné zdroje prostorových dat.
Osnova
 • Základní pojmy, přehled a historie volně dostupných GIS
 • QGIS
 • SAGA GIS
 • PostgreSQL+PostGIS
 • Geoserver
 • Další programy a rozšíření
 • Volně dostupná data, přehled českých a zahraničních zdrojů
 • OpenStreetMap
Literatura
 • Manuály k programům QGIS, PostGIS, SAGA GIS a dalším
Výukové metody
Výuka je založena na praktických cvičeních v počítačové učebně vycházejících z reálných úloh. V průběhu cvičení budou prováděny i krátké přednášky na aktuálně probírané téma. V průběhu semestru budou studenti vypracovávat a odevzdávat samostatná cvičení.
V případě přechodu na dálkovou výuku bychom čas cvičení podle rozvrhu dodržovali, ale "scházeli bychom se" pomocí programu Microsoft Teams, který má každý vyučující i student MU k dispozici: https://it.muni.cz/sluzby/microsoft-teams, https://it.muni.cz/sluzby/online-vyuka
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtovým testem, součástí bude praktická úloha v GIS. Podmínkou k absolvování testu je úspěšné odevzdání všech cvičení.
V případě distanční výuky může být zápočetový test nahrazen samostatně vypracovaným cvičením.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z8149