Z8155 Analytická kartografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/3. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Rozvrh
St 18:00–19:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8155/01: Čt 13:00–15:50 Z1,01001b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s analytickým přístupem ke tvorbě mapových děl. Vedle základních principů jsou těžištěm kurzu metody automatizované kartografické generalizace. Pozornost je také věnována integraci mapových děl, automatizovaném umisťování textů a využití metod umělé inteligence v kartografii.
Osnova
 • 1. Principy analytické kartografie
 • 2. Mapové struktury a jejich transformace
 • 3. Analytický přístup ke kartografické generalizaci
 • 4. Klasifikace mapového pole
 • 5. Klasifikace tvarů mapových prvků
 • 6. Bezkontextová automatizovaná generalizace
 • 7. Kontextová automatizovaná generalizace
 • 8. Specifika automatizované generalizace tématických map
 • 9. Automatizovaná integrace mapových děl
 • 10. Automatizované umisťování textů
 • 11. Generování anamorfóz
 • 12. Využití expertních systémů v kartografii
 • 13. Využití neuronových sítí v kartografii
 • Osnova cvičení:
 • Cvičení budou zaměřena na následující témata:
 • -seznámení se s alternativním GIS programem OpenJump
 • -seznámení a vzájemné srovnání generalizačních nátrojů programů ArcGIS a OpenJump
 • -vyhledávání konfliktů v mapách
 • -výběr prvků pomocí Topferova zákona
 • -zjednodušování průběhu křivek a hranic polygonů
 • -odsuny křivek a amalgamace polygonů
 • -zjednodušování tvarů budov
 • -odsuny a amalgamace budov
 • V průběhu semestru budou provedeny dva průběžné testy a budou zadány 2-3 elaboráty. Podmínkou pro získání zápočtu bude odevzdání všech elaborátů a splnění průběžných testů.
 • Cvičení budou probíhat v programových prostředích OpenJump a ArcGIS.
 • Literatura pro cvičení:
 • Příručky a technická dokumentace generalizačních nástrojů pro OpenJump a ArcGIS. Další vhodná literatura a zdroje budou studentům poskytnuty ve Studijních materiálech Informačního systému v průběhu semestru.
Literatura
 • JOAO, Elsa Maria. Causes and consequences of map generalisation. London: Taylor & Francis, 1998. xv, 266 s. ISBN 0-7484-0777-4. info
 • Algorithmic foundations of geographic information systems. Berlin: Springer-Verlag, 1997. xiv, 287. ISBN 3540638180. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, v hodnocení je zahrnuto: závěrečný test dva průběžné testy 2-3 elaboráty
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže znalost principů analytické kartografie a znalost metod a postupů automatizované generalizace a umisťování textů. Získané znalosti student prokáže i na zadaném konkrétním příkladě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.