Z8307 Bioklimatologie a agrometeorologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–10:50 Z5,02004
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8307/01: Čt 11:00–11:50 Z5,02004, P. Prošek
Předpoklady
Complete of lectures: Physical geography,Microclimatology and boundary layer of atmosphere
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Bioklima jako specifická kategorie klimatu vznikající a vyvíjející se vzájemným působením atmosféry a živých organizmů. Bioklima: vegetační,živočichů a člověka
Osnova
  • Energetická podstata bioklimatu, výměna energie a plynů mezi živými organizmy a atmosférou; vliv meteorologických provků na živé organizmy (radiace,toky tepla, teplota a vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu, srážky). Vegeační klima charakteristických společenstev včetně bioklimatu lesa. Klima živočichů, energetické zvláštnosti, účinky na živočichy a jejich obranné reakce. Klima člověka, senzory vlastností atmosféry a její působení na lidský organizmus, reakce. Radiační, teplotní, dynamický a vzdušně chemický komplex vlastností atmosféry a jejich vlivy na člověka, meteorotropní a klimatotropní choroby. Agrometeorologie a agrometeorologické prognózy: stavu, vývoje, meteorologického ohrožení, meteorotropních chorob a škůdců, prognózy úrody. Prognózy v humánní meteorologii a klimatologii
Literatura
  • ŠAMAJ, Ferdinand, Pavel PROŠEK a Zlata ČABAJOVÁ. Agrometeorológia a bioklimatológia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. 306 s. ISBN 80-223-0703-3. info
  • Havlíček,V. a kol. (1986): Agrometeorologie
  • Oke,T.,R. (1987): Boudary layer climates
  • Parsons,K.,C. (1993): Human thermal environments
Výukové metody
Přednáška se cvičením
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, jaro 2018.