Z8818 Aplikovaná geoinformatika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 Z1,01001b
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8818/01: Po 8:00–9:50 Z1,01001b, R. Štampach
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí základů GIS o praktické aplikace v geografických disciplínách. Obsahově je zaměřen na oblast fyzické geografie. Hlavní tematické okruhy zahrnují problematiku zdrojů dat a datových formátů, tvorbu a analýzu digitálního modelu terénu, prostorové interpolace a obecné základy GIS analýz nad vektorovými a rastrovými daty. Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních metod geoinformatiky vysvětlených v jednotlivých lekcích. Bude schopen vysvětlit, kdy použít jednotlivé metody a předkládat racionální odůvodnění o podmínkách jejich praktického využití ve fyzické geografii. Měl by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy dat, aplikací metod a interpretovat výsledky.
Osnova
  • 1. Zdroje prostorových dat pro fyzickou geografii 2. Datové formáty, import a konverze dat 3. Převod analogových podkladů do digitální podoby 4. Základy GIS, propojení geografických a databázových údajů, dotazy 5. Jednoduché výpočty nad vektory v prostředí GIS, overlay algebra 6. Tvorba digitálního modelu terénu 7. Prostorové interpolace (v prostředí ArcMap), Thiessenovy polygony 8. Tvorba odvozenin z DEM, morfometrické analýzy 9. Osvětlení reliéfu, profily reliéfu 10. 3D vizualizace, animace (ArcScene) 11. Rastrové modelování 12. Generování říční sítě, hydrologické modelování
Literatura
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
  • DEMERS, Michael N. GIS modeling in raster. New York: John Wiley & Sons, 2002. xi, 203. ISBN 0471319651. info
  • Wilson, J., P., Gallant, J., C., (2000): Terrain Analysis: Principles and Applications. John Wiley and Sons, Inc. New York, 512s.
  • BRIMICOMBE, Allan. Gis, environmental modelling and engineering. 1st ed. London: Taylor & Francis, 2003. 312 s. ISBN 0-415-25923-1. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů z oblasti geoinformatiky, počítačové kartografie a prostorových analýz s praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na 11 úlohách řešených za pomoci GIS a SW pro prostrové analýzy.
Metody hodnocení
Zkouška formou praktického testu z odpřednášené a procvičené látky. Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení. Na základě výsledků ve cvičeních může být výsledná známka zlepšena/zhoršena o jeden klasifikační stupeň
Informace učitele
Je nezbytné navštěvovat jak přednášku (která bude částečně formou workshopu) tak praktická cvičení. Ukončení předmětu: praktická zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  • ZX404 Úvod do tajemství map a GIS - online
    kredity_min(20) || program(N-UCZ) || program(N-UCC)|| program(N-UCB) || program(N-UCBV) || program(N-UCF) || program(N-UCM) && !program(B-GEK) && !program(N-AGG) && !program(N-FYG) && !program(N-GKG) && !program(N-SGR) && (!Z8118) && (!Z8818)  
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.