Z8818 Aplikovaná geoinformatika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lukáš Herman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Pavelka (cvičící)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–13:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8818/01: Po 17:00–18:50 Z1,01001b, L. Herman, T. Pavelka, T. Řezník
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 21 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/21, pouze zareg.: 0/21
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí základů GIS o praktické aplikace v geografických disciplínách. Obsahově je zaměřen na oblast fyzické geografie. Hlavní tematické okruhy zahrnují problematiku zdrojů dat a datových formátů, tvorbu a analýzu digitálního modelu terénu, prostorové interpolace a obecné základy GIS analýz nad vektorovými a rastrovými daty. Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních metod geoinformatiky vysvětlených v jednotlivých lekcích. Bude schopen vysvětlit, kdy použít jednotlivé metody a předkládat racionální odůvodnění o podmínkách jejich praktického využití ve fyzické geografii. Měl by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy dat, aplikací metod a interpretovat výsledky.
Výstupy z učení
Výstupy z učení zahrnují kompetence kriticky zhodnotit aplikovatelnost analytických a syntetických geoinformačních metod, ale také interpretace výsledků geoinformatických analýz.
Osnova
 • 1. Zdroje prostorových dat pro fyzickou geografii
 • 2. Datové formáty, import a konverze dat
 • 3. Převod analogových podkladů do digitální podoby
 • 4. Základy GIS, propojení geografických a databázových údajů, dotazy
 • 5. Jednoduché výpočty nad vektory v prostředí GIS, overlay algebra
 • 6. Tvorba digitálního modelu terénu
 • 7. Prostorové interpolace (v prostředí ArcMap), Thiessenovy polygony
 • 8. Tvorba odvozenin z DEM, morfometrické analýzy
 • 9. Osvětlení reliéfu, profily reliéfu
 • 10. 3D vizualizace, animace (ArcScene)
 • 11. Rastrové modelování
 • 12. Generování říční sítě, hydrologické modelování
Literatura
 • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
 • DEMERS, Michael N. GIS modeling in raster. New York: John Wiley & Sons, 2002. xi, 203. ISBN 0471319651. info
 • Wilson, J., P., Gallant, J., C., (2000): Terrain Analysis: Principles and Applications. John Wiley and Sons, Inc. New York, 512s.
 • BRIMICOMBE, Allan. Gis, environmental modelling and engineering. 1st ed. London: Taylor & Francis, 2003. 312 s. ISBN 0-415-25923-1. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů z oblasti geoinformatiky, počítačové kartografie a prostorových analýz s praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na 11 úlohách řešených za pomoci GIS a SW pro prostrové analýzy.
Metody hodnocení
Zkouška formou praktického testu z odpřednášené a procvičené látky. Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení. Na základě výsledků ve cvičeních může být výsledná známka zlepšena/zhoršena o jeden klasifikační stupeň
Informace učitele
Je nezbytné navštěvovat jak přednášku (která bude částečně formou workshopu) tak praktická cvičení. Ukončení předmětu v prezenční formě: praktická zkouška na počítači + ústní zkouška Ukončení předmětu v distanční formě: praktická zkouška na počítači + test na počítači
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
 • ZX404 Úvod do tajemství map a GIS - online
  kredity_min(20) || program(N-UCZ) || program(N-UCC)|| program(N-UCB) || program(N-UCBV) || program(N-UCF) || program(N-UCM) && !program(B-GEK) && !program(N-AGG) && !program(N-FYG) && !program(N-GKG) && !program(N-SGR) && (!Z8118) && (!Z8818)  
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Z8818