ZD313 Geoinformation Technologies for Social Geography

Faculty of Science
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( D - GR4 ) || PROGRAM ( KOS )
Student navazujícího studia oborů Sociální geografie a regionální rozvoj nebo Aplikovaná geografie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na podporu projektově orientované výuky a praktického propojení oblasti geoinformatiky a sociální geografie. Cílem předmětu je naučit studenty postgraduálního studia sociální geografie efektivně analyzovat vybrané problémy v sociální geografii (alokační úlohy, geomarketink, analýzy kriminality, apod.), prakticky využívat znalosti GIS nástrojů, zpracovat GIS projekt a připravit koncept publikace pro zahraniční časopis.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do geoinformační problematiky, datové zdroje a formáty a jejich užití.
 • 2. Pokročilé geoinformační technologie a metody pro sociální geografii (prostorová analýza a prostorové dotazy, síťové analýzy, tematické mapování a vizualizace vícerozměrných dat, podpora rozhodování);
 • 3. Aktuální vybraná témata sociální geografie vhodná pro geoinformační podporu (alokační úlohy, geomarketing, analýzy kriminality, vizualizace časoprostorových rytmů a dat);
 • 4. Příprava a zpracování projektu ve vybrané oblasti;
 • 5. Návrh a zpracování konceptu článku pro zahraniční časopis.
Literature
  recommended literature
 • Environmental criminology and crime analysis. Edited by Richard Wortley - Lorraine Green Mazerolle. 1st pub. Cullompton: Willan publishing, 2008. xxi, 294. ISBN 9781843922810. info
  not specified
 • PARKER, Robert Nash and Emily K. ASENCIO. GIS and spatial analysis for the social sciences : coding, mapping and modeling. New York, NY: Routledge, 2008. xx, 246. ISBN 9780415989626. info
 • GIS-based studies in the humanities and social sciences. Edited by Atsuyuki Okabe. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006. 328 s. ISBN 084932713X. info
Teaching methods
lecture and group project
Assessment methods
group project, and oral exam or written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is taught: every other week.
Information on course enrolment limitations: jen pro studenty doktorského studijní programu
The course is also listed under the following terms Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2015, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2017/ZD313