ZX404 Úvod do tajemství map a GIS

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZX404/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 Z7,02017a, R. Štampach
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 20 ) && ! OBOR ( KART ) && ! OBOR ( GEOG ) && ! OBOR ( APGI ) && ! OBOR ( SGRR ) && ! OBOR ( APGE ) && ! OBOR ( FG ) && ! PROGRAM ( D - GR4 ) && (! Z8118 Tvorba tematických map ) && (! Z8818 Aplikovaná geoinformatika )
Zájemce o předmět musí zvládát běžné práce na počítači a mít zájem o mapy a geografii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Jiné omezení: nelze zapsat pro studenty jednooborového studia programů B-AG, B-GK, N-GK
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty jiných oborů než je geografie nebo kartografie s geografickými informačními systémy (GIS) a s možnostmi jejich využití v jiných oborech – včetně jejich vlastního.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou posluchači ovládat prostředí programů GIS a budou schopni provádět v nich nejčastější úlohy – např. provádět základní prostorové analýzy a tvořit základní typy map. Seznámí se i se základy pokročilých analýz v GIS.
Osnova
 • Základní ovládání programů GIS
 • Nejčastější úlohy v GIS
 • Tvorba různých druhů map – orientačních, statistických apod.
 • Veřejně dostupné zdroje dat a jejich využití v GIS
 • Práce s daty z GPS
 • 3D vizualizace v GIS
 • Základy prostorové statistiky
 • Terénní modely – tvorba a využití v analýzách
Literatura
 • Manuály a cvičební materiály k programu ArcGIS.
 • SLOCUM, Terry A. Thematic cartography and geographic visualization. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. x, 518. ISBN 0130351237. info
 • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv, 424. ISBN 807226091X. info
Výukové metody
Výuka je založena na praktických cvičeních v počítačové učebně vycházejících z reálných úloh. V průběhu cvičení budou prováděny i krátké přednášky na aktuálně probírané téma. V průběhu semestru budou studenti vypracovávat a odevzdávat samostatná cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtovým testem, součástí bude praktická úloha v GIS. Podmínkou k absolvování testu je úspěšné odevzdání všech cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2020.