ZX509 Zahraniční exkurze 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Herzán (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( ZX508 Zahraniční exkurze 1 ) && PROGRAM ( D - GR4 ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 90 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 90 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Zahraniční exkurze je zaměřena na země jihoevropského, ale např. i pobaltského prostoru (Rumunsko, Francie, Estonsko, Švédsko). V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí, tj. základní kulturně historické, fyzickogeografické, ekonomicko-společenské a politickogeografické informace. Součástí exkurze jsou rovněž odborně vedené návštěvy geografických pracovišť v daných zemích, např. Department of Geography - Lund University.
Výukové metody
Výuka probíhá blokově - týdenní exkurze do Pobaltí (červen 2013 - 9 dní). Předpokládá se finanční spoluúčast studentů v rozsahu 3500 - 4000 Kč. Podmínkou udělení zápočtu je - kromě účasti na exkurzi - zpracování dílčího úkolu do sborníku. Exkurze je rezervována pro max. 20 studentů MU (dalších 20 UPOL).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá blokově.
Část nákladů si hradí studenti (cca 3500 Kč). Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014.