G8240 Terénní cvičení z paleontologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
3D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní cvičení v okolí Brna.
Literatura
  • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 88 s. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
Metody hodnocení
Terénní práce - dokumentace paleontologických lokalit, odběry vzorků, protokoly z terénního cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002.