G4121 Quaternary geology and pedology

Faculty of Science
Spring 2003
Extent and Intensity
3/1. 4 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (lecturer)
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.
Prerequisites (in Czech)
Bi8610 Palaeoanthropology || B8610 Palaeoanthropology || B3170 Anthropology of prehistory || Bi3170 Anthropology of prehistory || G1020 Physical geology I || G1021 Physical geology I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Charakteristika kvartéru a jeho důležitost pro současnost. Stručná kvartérní charakteristika Moravy. Historie objevů klimatických změn. Stratigrafické škály: morény, spraše a fosilní půdy, zoo- a fytopaleontologie, izotzopová stratigraie, paleomagnetismus, grónský ledovec. Dnes pouižívané stratigrafické škály pleistocénu a holocénu. Detailní škála posledního glaciálu. Genetické typy terestrických sedimentů a jejich rozeznávání. Hlavní rody a druhy zvířat a rostlin v pleistocénu. Pedologie.
Syllabus
  • Charakteristika kvartéru a jeho důležitost pro současnost. Stručná kvartérní charakteristika Moravy. Historie objevů klimatických změn. Stratigrafické škály: morény, spraše a fosilní půdy, zoo- a fytopaleontologie, izotzopová stratigraie, paleomagnetismus, grónský ledovec. Dnes pouižívané stratigrafické škály pleistocénu a holocénu. Detailní škála posledního glaciálu. Genetické typy terestrických sedimentů a jejich rozeznávání. Hlavní rody a druhy zvířat a rostlin v pleistocénu. Pedologie.
Literature
  • MUSIL, R. Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů. (Climatic Comparison of terrestrial and marine Pleistocene sediments.). In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. p. 93-168. ISBN 80-210-1714-7. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2003/G4121