Z8154 Programming in geoinformatics

Faculty of Science
Spring 2004
Extent and Intensity
1/4. 6 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
Z8154/01: Fri 9:00–12:50 Z4
Z8154/02: Thu 12:00–15:50 Z4
Z8154/03: Tue 7:00–10:50 Z4
Z8154/04: Wed 9:00–12:50 Z4
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy objektově orientovaného programování pro účely využití schopností GIS a kartografické publikace na WWW. Kurs je postaven na OO interpretovaném jazyce Ruby. Součástí kurzu je využití tohoto jazyka pro práci s geodaty, DBMS, objekty COM/CORBA a návrhu serverových WWW aplikací. Pro tvorbu klientských aplikací na WWW jsou do kurzu zařazeny základy jazyka JavaScript.
Syllabus (in Czech)
  • 1.Základy práce v operačních systémech LINUX a MS WINDOWS 2.Principy objektově orientovaného programování 3.Struktura programovacího jazyka Ruby 4.Vybrané třídy jazyka Ruby 5.Modelování geografických dat v jazyce Ruby 6.Práce s databázemi prostřednictvím jazyka Ruby 7.Použití COM a CORBA objektů v jazyce Ruby 8.Rozšiřování funkcionality GIS prostředí prostřednictvím jazyka Ruby 9.Programování na WWW 10.DOM a JavaScript 11.Použití JavaScriptu v SVG 12.Tvorba WWW serverových aplikací v jazyce RUBY 13.Vytváření grafiky pro WWW prostřednictvím grafické knihovny GD
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2004/Z8154