Bi6691 Zahraniční botanická exkurze

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
5D. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Předpoklady
( Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || B2160 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B4230 Botanické terénní cvičení I. || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky || B2230 Botanické terénní cvičení I. || Imp_9187 Terénní cvičení z botaniky || Ex_3753 Terénní cvičení z botaniky )&&( SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během pětidenní autobusové exkurze je navštívena některá oblast Evropy, kde jsou demonstrovány hlavní rostlinné druhy a vegetační typy, jejich fytogeografické a ekologické vazby.
Informace učitele
Oblast exkurze je vybrána dohodou vyučujících a studentů v předcházejícím podzimním semestru na semináři katedry botaniky. Začátkem jarního semestru je na semináři a nástěnce katedry zveřejněn termín exkurze a termín, do kdy se mají studenti přihlásit. Při zájmu převyšujícím kapacitu autobusu jsou přednostně přijímáni studenti magisterského oboru Systematická biologie a ekologie - směr Botanika, doktorského oboru Botanika a bakalářského oboru Systematická biologie a ekologie. Náklady spojené s exkurzí si studenti hradí sami. V druhé polovině dubna nebo v první polovině května je do programu Botanického semináře zařazen jeden seminář věnovaný teoretické přípravě na exkurzi. Vlastní exkurze probíhá zpravidla v první polovině června. Lze ji absolvovat i několikrát během studia. Oblasti exkurzí jsou vybírány tak, aby v navazujících dvou letech byly navštíveny výrazně odlišné oblasti. Dosavadní exkurze vedly do těchto oblastí: Centrální Alpy a Dolomity (1996), Korsika (1997), Julské Alpy (1998), severovýchodní Německo (1999), jihovýchodní Francie (2000), východní Polsko (2001).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.