GC351 Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk, kz.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka bude probíhat v jarním semestru 2005/2006.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.