JAM04 English for Mathematicians IV

Faculty of Science
Spring 2006
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (lecturer)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Věra Hranáčová (lecturer)
PhDr. Hana Němcová (lecturer)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Language Centre, Faculty of Science Division - Language Centre
Contact Person: JUDr. Helena Sýkorová
Timetable of Seminar Groups
JAM04/01: Wed 9:00–10:50 J5, E. Čoupková
JAM04/02: No timetable has been entered into IS. E. Čoupková
JAM04/03: Thu 10:00–11:50 J4, E. Čoupková
Prerequisites (in Czech)
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je rozvinout schopnosti studenta prezentovat výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním fóru a sledovat nejnovější poznatky ve studovaném oboru.
Syllabus (in Czech)
  • Obecné cíle: 1. rozvinout mluvní dovednosti potřebné pro komunikaci v situacích typických pro oblast vědy 2. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby se studenti vypořádali i se složitějšími autentickými odbornými texty 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby umožnily studentům porozumět odbornému textu 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) typické pro oblast vědy 5. seznámit studenty se základní odbornou terminologií 6. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: Studenti 1. se naučí, jak popsat proces, systém, jak vyjádřit příčinu a následek, jak interpretovat grafy, jak přednést akademickou prezentaci 2. si dále prohloubí dovednosti uvedené v sylabu akademické angličtiny pod bodem 1. 3. se naučí, jak si dělat poznámky ze slyšeného textu 4. se naučí, jak psát žádost o zaměstnání, formální a neformální dopis, laboratorní zprávu, abstrakt, odborný článek 5. prohloubí si znalost odborné terminologie 6. upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Literature
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Assessment methods (in Czech)
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2006/JAM04