JAM04 Angličtina pro matematiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Věra Hranáčová (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAM04/01: St 9:00–10:50 J5, E. Čoupková
JAM04/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Čoupková
JAM04/03: Čt 10:00–11:50 J4, E. Čoupková
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je rozvinout schopnosti studenta prezentovat výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním fóru a sledovat nejnovější poznatky ve studovaném oboru.
Osnova
  • Obecné cíle: 1. rozvinout mluvní dovednosti potřebné pro komunikaci v situacích typických pro oblast vědy 2. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby se studenti vypořádali i se složitějšími autentickými odbornými texty 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby umožnily studentům porozumět odbornému textu 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) typické pro oblast vědy 5. seznámit studenty se základní odbornou terminologií 6. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: Studenti 1. se naučí, jak popsat proces, systém, jak vyjádřit příčinu a následek, jak interpretovat grafy, jak přednést akademickou prezentaci 2. si dále prohloubí dovednosti uvedené v sylabu akademické angličtiny pod bodem 1. 3. se naučí, jak si dělat poznámky ze slyšeného textu 4. se naučí, jak psát žádost o zaměstnání, formální a neformální dopis, laboratorní zprávu, abstrakt, odborný článek 5. prohloubí si znalost odborné terminologie 6. upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: http://math.vanderbilt.edu/~schectex/ccc/ http://www.math.upenn.edu/MathSources.html http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.org http://www.nationalgeographic.com http://www.limit.com/ Nucleus-Mathematics, David Hall, Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.