EN

PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie - Informace o předmětu

Bi0055 Terénní cvičení z entomologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Předpoklady
NOW ( Bi6760 Entomologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Toto terénní cvičení je přednostně určeno srudentům 3. roku Bc. studia Zoologie, kteří mají paralelně zapsán kurz Bi6760 Entomologie. V případě nesplnění této prerekvizity je zápis možný až po dohodě s dr. Horsákem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 3 dnů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.