EN

PřF:Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie - Informace o předmětu

Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
blok 5 dnů. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Arnošt Krška, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Předpoklady
(( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých || NOW ( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých ))&&( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců || NOW ( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců )))&&( Bi2000 Systém a evoluce živočichů || NOW ( Bi2000 Systém a evoluce živočichů ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Jiné omezení: Kapacita je sdílena s předmětem Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie
Mateřské obory
Cíle předmětu
Terénní práce v Brancouzích na Jihlavsku. Determinace bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách. Rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií, ekologické a potravní nároky.
Osnova
  • Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojící a tekoucí vody a speciální ecosystémy. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Rudolf ROZKOŠNÝ. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1981. 317 s. ISBN 55-043-81. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 5 dnů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.