F4210 Fyzikální praktikum 3

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ctibor Tesař, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Studium činnosti fotonásobiče. Studium termoelektronové emise. Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli. Určení teploty elektrického oblouku spektrálními metodami. Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích. Vakuová technika a výboje v plynech. Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití. Optoelektronické prvky, Optoelektronické vazební členy. Jejich funkce a vlastnosti. Přenos signálu vysokofrekvenčním vedením. Určení energie beta záření a koeficientu absorpce záření gama. Wilsonova komora, určení energie alfa částic z jejich lineárního doletu. Spektrometrie gama záření polovodičovým detektorem Ge(Li) typu p-i-n. Aktivace a poločas přeměny (rozpadu) krátkodobého radionuklidu
Literatura
  • ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
Informace učitele
ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.