G8201 Kurz dokumentace geologických průzkumných prací

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
5D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G8200
Dovednosti ke geologické dokumentaci v terénu, mineralogie, petrografie, strukturní geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem terénního kurzu je zvládnutí základních dovedností podpovrchového detailního mapování a dokumentace.
Osnova
  • 1. Výklad k detailním metodám dokumentace podpovrchových geologických prací - chodeb, šachtic, sond, lomových stěn a vrtů. 2. Dokumentace v terénu (primární). 3. Zpracování sekundární dokumentace (překreslení map, poznámek) a dalších grafických příloh z terénních dat (strukturní diagramy ap.).
Literatura
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
Metody hodnocení
Terénní cvičení s instruktáží.
Navazující předměty
Informace učitele
Všechny náklady na kurz si hradí účastníci sami.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka bude probíhat v jarním semestru 2007/2008.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.