G8241 Terénní cvičení z paleontologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
3D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G8240 &&( G7380 Horninotvorné fosilie || G7381 Horninotvorné fosilie )
Úspěšné zvládnutí paleontologických předmětů bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům magisterského studia, kteří se specializují na paleontologii nebo hodlají absolvovat státní zkoušku z paleontologie. Jeho cílem je seznámit je se speciálními metodami terénního paleontologického výzkumu.
Osnova
  • Terénní cvičení v okolí Brna. Speciální metody terénní paleontologické, paleoekologické a tafonomické dokumentace.
Literatura
  • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 88 s. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • PACLTOVÁ, Blanka. Metody paleobotanického výzkumu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 128 s. info
Metody hodnocení
Terénní práce na vybrané paleontologické lokalitě - dokumentace, odběry vzorků, speciální metody terénní práce (tafonomické, paleoekologické). Pro úspěšné ukončení je kromě účasti na terénním cvičení nutno předložit terénní deník.
Informace učitele
Práce probíhají na vybraných paleontologických lokalitách v okolí Brna. Je zapotřebí mít vhodné terénní vybavení.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v jarním semestru 2007/2008.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.