G8261 Terénní cvičení z hydrogeologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
3D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G8260
G2100
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen především pro posluchače magisterského studia geologie se zájmem o hydrogeologii. Cílem je praktická ukázka řešení hydrogeologické problematiky na vybraných lokalitách.
Osnova
  • Praktická ukázka hydrogeologických průzkumných prací na vybraných lokalitách.
Literatura
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Metody hodnocení
Třídenní terénní cvičení, zápočet udělen po absolvování všech dnů kurzu.
Informace učitele
Před zahájením kurzu je možné konzultovat seznam vybraných lokalit a přizpůsobit jej zájmu studentů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.