JNP02 Němčina pro přírodovědce 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Květoslava Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Předpoklady
Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky je prohloubit a rozvinout základní dovednosti nezbytné ke studiu odborné literatury potřebné k vypracování bakalářské práce.
Osnova
  • Obecné cíle: 1) rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat v běžných životních situacích 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti dovedli pracovat s autentickým odborným textem 3) rozvinout poslechové dovednosti, tak, aby studenti rozuměli slyšenému z oblasti každodenního života 4) rozvinout dovednost psaní, aby studenti dokázali sestavit dopis, žádost, životopis 5) prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu
Literatura
  • Doporučená literatura - viz informace učitele
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura: K. Štěpánková: Němčina pro přírodovědce, MU, Brno 2001 + další odkazy uvedené v této publikaci; odborné texty - operativně podle oborů (zajišťuje vyučující, případně sami studenti)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.